Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základná charakteristika informačnej spoločnosti

a) Vysvetlite pojem informačná spoločnosť a vymenujte jej základné znaky.
b) Popíšte prínosy i negatíva budovania informačnej spoločnosti.
c) Vymenujte klady a zápory využívania počítačov v práci a v domácnostiach.

2. Oblasti využitia informatiky

a) Čo je informačný systém a aké sú možnosti jeho nasadenia?
b) Charakterizujte geografické informačné systémy a úlohy, ktoré sú schopné riešiť.
c) Popíšte možnosti multimediálnych aplikácií a použitie výučbových programov v škole.
d) Vysvetlite pojem outsourcing.
e) Čo je teleworking, aké sú jeho prínosy a kde má úskalia?
f) Popíšte možnosti, ktoré dávajú prostriedky IKT k dispozícií handicapovaným jedincom.
g) Vysvetlite pojem umelá inteligencia a popíšte úlohy, ktorými sa zaoberá.
h) Kde si viete predstaviť nasadenie expertných systémov?
i) Čo je virtuálna realita, aké sú jej prínosy a negatíva?
j) Vysvetlite pojem nanotechnológie, nanorúrky a fulerény.
k) Aké sú možnosti využívania nanotechnológií a kde sú ich riziká?

3. Hygiena

a) Čo je ergonómia?
b) Popíšte orgány, ktoré pri práci s počítačom trpia najviac a navrhnite vhodnú starostlivosť o ne.
c) V čom spočívajú riziká práce s prvkami IKT v oblasti duševnej hygieny?

4. Softvér

a) Ktoré informatické zamestnania poznáte a ktoré vďaka počítačom vymizli?
b) Popíšte proces vývoja softvéru.
c) Čo je licenčná zmluva, na čo slúži a čo je zvyčajne jej obsahom?
d) Definujte pojmy intelektuálne vlastníctvo, autorské právo a licencia.
e) Na čo slúži registrácia softvéru?
f) Vymenujte a charakterizujte typy licencií.
g) Porovnajte open-source a komerčný softvér.
h) Popíšte najčastejšie spôsoby ochrany softvéru pred jeho nelegálnym rozširovaním.
i) Popíšte riziká a spôsoby ochrany údajov pred znehodnotením a zneužitím.

5. Počítačová kriminalita

a) Definujte pojem počítačovej kriminality a popíšte jej formy.
b) Vysvetlite pojem autorské právo a vymenujte najčastejšie dôvody a prípady jeho porušovania.
c) Definujte pojem počítačové pirátstvo a popíšte jeho formy. Dopustili ste sa zločinu počítačového pirátstva či už nevedomky alebo vedome aj vy? Čo vás v prípade jeho dokázania čaká?
d) Prečo je „domáce napaľovanie“ napr. hier distribuovaných na CD/DVD trestné? Kto je tým poškodený?
e) Aké sú výhody legálneho nadobudnutia softvéru?
f) Definujte pojem warez a popíšte jeho obsah.
g) Charakterizujte cracking a vymenujte najznámejšie techniky prenikania do cudzích systémov. Aké sú možnosti ochrany?
h) Charakterizujte sociálne inžinierstvo z pohľadu prienikárov.
i) Charakterizujte elektronické bankové krádeže a možnosti ochrany pred nimi.
j) Popíšte spam a možnosti ochrany pred ním.
k) Čo je hoax? Stali ste sa už jeho obeťou?
l) Vysvetlite pojem počítačová bezpečnosť.

6. Počítačové vírusy

a) Vysvetlite pojem počítačový vírus a popíšte jeho analógiu s biologickým vírusom.
b) Aké sú riziká tvorby počítačových vírusov?
c) Popíšte rozdelenie vírusov podľa miesta, kam sa ukladajú.
d) Popíšte rozdelenie vírusov podľa deštruktívnosti.
e) Definujte pojem malware a popíšte typy softvéru, ktoré do tejto kategórie patria.
f) Popíšte spôsoby šírenia vírusov, ich prejavy a vhodné správanie pri odhalení napadnutia.
g) Za akých okolností nemôže dôjsť k zavíreniu diskety?
h) V čom spočíva prevencia pred nákazou počítačovým vírusom? Aká ochrana údajov je najspoľahlivejšia?
i) Popíšte požiadavky na antivírusový program.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
xJán Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady