E-pneumatika

Postup zapájania schém e-pneumatiky

K poradovému číslu priraďte činnosť.