E-pneumatika

Postup zapájania schém e-pneumatiky

K poradovému číslu priraďte činnosť.
cislo01.png
cislo02.png
cislo03.png
cislo04.png
cislo05.png
cislo06.png
cislo07.png
cislo08.png
cislo09.png
cislo10.png