Rozlišovacie značky v e-pneumatike

Rozstrihaná tabuľka

Kliknutím na obdĺžnik ho umiestnite do stredného poľa. Obdlžníky umiestnite podľa poradia (rozlišovacia značka, typ súčiastky, príklad).