E-pneumatikasnimac_analogovy_tlakovy_na_test.png

Štruktúra analógového tlakového snímača

K číslu priraďte názov komponentu.
cislo01.png
cislo02.png
cislo03.png
p.png