Elektrotechnikazapojenie_3vodicovej_zasuvky3.png

Zapojenie zásuvky

K číslu podľa obrázku vyberte správne tvrdenie.