Pneumatika

Poznávanie súčiastok podľa značiek

K značkám priraď fotografiu súčiastky. Náhodne sa zobrazuje sa 7 z 26 súčiastok.