Pojmy

Signál, Informácia, Údaj

K pojmu priraďte jeho význam.