skokova_zmena.png

Reakcia systému na skokovú zmenu

K obrázku priraďte správne tvrdenie