Manažment

Teórie riadenia

Priraďte číslam na obrázku ich správny význam.

teorie.png