Angličtina

Masmédiá

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.