Angličtina

Medziľudské vzťahy

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.