Angličtina

Mestá a miesta

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.