Angličtina

Počasie a ročné obdobia

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.