Angličtina

V záhrade

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.