Angličtina

Bývanie

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.