Angličtina

Človek a spoločnosť

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.