Angličtina

Ľudské telo

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.