Angličtina

Fotopredajňa

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.