Angličtina

Kníhkupectvo

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.