Angličtina

Komunikácia a jej formy

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.