Angličtina

Lekáreň

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.