Angličtina

Ľudské vlastnosti a emócie

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.