Angličtina

Pozdravy a stretnutia

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.