Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas

Angličtina

Použite slová zo zátvoriek buď v jednoduchom prítomnom čase alebo v priebehovom prítomnom čase.

Put the verbs in brackets into Present simple or Present continuous.
Caller: „Good morning! (be) Mr Green there?“
Man: „No, he (not, be) here. He is (work) at the moment. He usually (work) until 4 p. m.“
Caller: „What about Mrs Green? Where (be) she?“
Man: „She (do) the shopping. She always (do) the shopping on Thursday afternoons.“
Caller: „Where (be) the children?“
Man: „They (play) footbal.“ They always (play) footbal after schol.“
Caller: „How (you, know) all this? Who are you?“
Man: „I (be) the burglar!“