Asistentka

Kedy aké poháre

Presunutím obdlžníkov doľava vytvorte správne dvojice
.
Test znova spustíte stlačením kláves Ctrl + R. Otázky sa zmenia a premiešajú.