Ekonómia

Marketingové stratégie - Základné pojmy

V roletovom menu vyberte správnu „odpoveď“. Stlačením Ctrl + r zmeníte poradie a niektoré otázky. Zobrazuje sa 9 z 13.
Stratégia
Marketingová stratégia
Podstata marketingovej stratégie
Vízia
Poslanie
Ciele
Nástroje marketingového mixu
Produkt
Faktory produktu
Cena
Distribúcia
Marketingová komunikácia
Strategický manažment