Geografia
podnetypyzmenseny.png

Pôdne typy

Usporiadajte pôdne typy podľa čísel na obrázku.