Hydraulika

Kombinácie zariadení a ventilov

Označ správnu odpoveď.