Software

PowerPoint

Označ správnu odpoveď/odpovede.