Rastrová grafika

Informatika

Označ správnu odpoveď/odpovede.