Programy v jazyku vývojových diagramov

Informatika

Označ správnu odpoveď/odpovede.