Značky vývojových diagramov a Programové konštrukcie

Informatika

Označ správnu odpoveď/odpovede.