Časti počítača a V/V zariadenia

Informatika

Označ správnu odpoveď/odpovede.