História, súčasnosť a budúcnosť počítačov

Informatika

Označ správnu odpoveď/odpovede.