Automatizácia, Umelá inteligencia, Robotika a Aplikovaná kybernetika

Informatika

Označ správnu odpoveď/odpovede.