Warez

Informatika

Presunutím obdlžníkov doľava vytvorte správne dvojice.