Nemčina

Lekáreň

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).