Nemčina

Medziľudské vzťahy

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).