Nemčina

Mestá a miesta

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).