Nemčina

Nakupovanie a služby

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).