Nemčina

Príslovky

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny.