Nemčina

Školy

Presunutím obdlžníkov doľava vytvorte správne dvojice.