Nemčina

Školy

Z ponúkaných možností v roletovom menu vyberte správnu.
stredná škola
gymnázium
obchodná akadémia
učňovská škola
vysoká škola muzických umení
vysoká škola výtvarných umení
základná škola (1. - 4. stupeň)
základná škola (5. - 9. stupeň)
materská škola
technická škola
univerzita
reálka (stredná škola s mnohými odbormi)