Nemčina

Slovensko - moja vlasť

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).