Nemčina

Staroslivosť o deti

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).