Nemčina

Umenia a kultúra

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).