Nemčina

Veda a technika

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).