Nemčina

Vzory a ideály

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).