Nemčina

Zdravotná starostlivosť

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).